skalyti

skãlyti, -ija (-yja K), -ijo (-yjo K) 1. intr. R, 75, Sut, N, K, M, RtŽ, L, Rtr, FrnW, Kv loti patęsiant: Skãlydamas los šuo, kaip zuikį vydamas J. Šuva skãlijo visą naktį, nedavė miegot Klt. Šuo be parstojimo skãly[ja], lo[ja] Prk. Šuva skãlydamas ir aveles nubaidė Dgl. [Briedis,] besidžiaugdamas savo aukštais ragais, išgirdo, kad gunčai skãlydamys pėdoms atbėga pas šaltinį PP24. Unkščiu, skaliju SD339. | prk.: Mano pilvas iš alkio skalija lyg šuo . 2. tr. sekti, pulti lojant: Šuo, sekdamas kiškį, skãlija . Ans (šuo) bėga į krūmalius, zuikius skãlija Yl. 3. intr. Gg prk. įkyriai, daug šnekėti, vambryti: O tu po parapiją neskalyk… – Būta mat ko neskalyti J.Avyž. Geriau tylėti negu skãlyti Skr. Ir neatsibosta skalyt dėl tų kelių rublių An.įkyriai klausinėti, prašyti: Ar gerai moka? Po kam pardavinėjate? – skalijo, vis skaudžiau pajuokdamas šinkoraitis Vaižg. Pri vieno prieina, skãly[ja] skãly[ja] apstojusios (dainomis prašo jaunajai dovanų), tą vieną aplo[ja], prieina pri kito Vdk. 4. tr. Skr prk. taukšti (niekus): A darbo neturi – atsistojusi ir skãlys niekus! Vvr. Teįrodo jie faktais, ką skalijo su liežuviais Blv. 5. intr. 1, Vl prk. rėkti, rėkauti, šaukti (barantis): Neskãlyk taip baisiai, tai visas kaimas subėgs! Jnk. Ką čia skãliji kaip šuo kiaurą naktį? .dejuoti, vaitoti: Ronyti verkia, skãlija Rod. \ skalyti; apskalyti; atskalyti; įsiskalyti; išskalyti; nuskalyti; paskalyti; parskalyti; perskalyti; priskalyti; suskalyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • skalyti — skãlyti vksm. Skali̇̀kas skãlija zui̇̃kį výdamas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • škalyti — ךkalyti, ija, ijo žr. škaliavoti: Škalys ana vyrą už pijukystą J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • skalinti — skãlinti ( yti), ina, ino 1. Ser žr. skalyti 1: Šunys skãlina ir staugia Rod. Šuva skãlina patęsdamas Dbč. Paleidžia šunis, tie skãlina po laukus Dkš. Išbėk pažiūrėt, ant ko tas šuo teip skãlina Skr. Šuva skãlina ir skãlina, tai gal nori… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išskalyti — išskãlyti intr. Rtr, Š; Ser kurį laiką skalyti. skalyti; apskalyti; atskalyti; įsiskalyti; išskalyti; nuskalyti; paskalyti; parskalyti; perskalyti; priskalyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paskalyti — paskãlyti intr. 1. NdŽ kiek skalyti: Kad nekanda, tai nors tegu paskãlija Trgn. 2. NdŽ prk. įkyriai pašnekėti. skalyti; apskalyti; atskalyti; įsiskalyti; išskalyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • priskalyti — priskãlyti intr. 1. NdŽ daug skalyti. | refl. NdŽ. 2. NdŽ skalijant pribėgti, prisekti: Šunes priskãlijo prie upės, ir nebėr kur bėgt Ds. Šunys, užuodę svetimus pėdus, priskalijo tiesiai an tą medžią BsPII239. 3. prk. įkyrėti prašant: Gana jau …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • skalijimas — skãlijimas ( yjimas K) sm. (1) Š, Rtr, DŽ; Sut, Blv, Ser 1. → skalyti 1: Šunų skãlyjimas prikėlė mane iš miego Skr. Iš rujos lojimo išsiskiria medžioklinės kalės skalijimas rš. Šunų skãlyjimai aplinkui kadagyną buvo girdėti PP38. 2. → skalyti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įsiskalyti — įsiskãlyti Rtr, Š, NdŽ; Ser įsismaginti skalyti. skalyti; apskalyti; atskalyti; įsiskalyti; išskalyti; nuskalyti; paskalyti; parskalyti; perskalyti; priskalyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aikčioti — aikčioti, ioja, iojo intr. 1. aičioti, dejuoti, vaitoti, verkti: Kas tave muša, kad aikčioji? Ds. Jis per visą naktį aikčiojo ir nedavė miegoti nė vienam Gž. Kai pasiskolint pinigų gauna, tai gerai, bet kai reik atiduot, tai aikčioja aikčioja Gs …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aleliuoti — aleliuoti, iuoja, iãvo intr. 1. loti, skalyti: Šunes aleliuodami nuvijo kiškį Grv. 2. rėkauti, šūkauti: Žmonės aleliuodami išėjo iš karčemos Grv …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.